Kurs “Specjalista ds. zatrudnienia i wynagrodzeń”

W dniach 9 i 23 kwietnia 2022 r odbywał się kurs rozwijający umiejętności zawodowe “Specjalista ds. zatrudnienia i wynagrodzeń”.
Kurs jest realizowany w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w Gminie Miejskiej Kraków – edycja 2” . Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem kursu jest usystematyzowanie i poszerzenia wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń dotyczące:

  • obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
  • zasad naliczania wynagrodzeń pracowników wraz z dodatkami w różnych systemach wynagradzania,
  • rodzaju świadczeń pieniężnych przysługujących pracownikom z tytułu wykonywania pracy ,
  • zasad ustalania wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy,
  • prowadzenia dokumentacji pracowniczej i zasad jej archiwizowania

Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymają zaświadczenie z opisem nabytych kompetencji.
Zajęcia prowadziła mgr Grażyna Polańska. Udział wzięli uczniowie klas maturalnych o profilu technik ekonomista.