Kurs w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych

W dniach 15 i 22 kwietnia 2023 r. grupa uczniów wzięła udział w kursie „Animacja czasu wolnego. Usługi rekreacyjno-sportowe”.

Podczas zajęć uczestnicy poznali między innymi zasady organizowania gier i zabaw integracyjnych, podstawy indywidualnych i zespołowych dyscyplin sportowych, ćwiczeń ogólnorozwojowych z przyrządami.  Zapoznali się z elementami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i zasadami bezpieczeństwa podczas animacji. Przeprowadzili trening na świeżym powietrzu z wykorzystaniem elementów infrastruktury parków.  A przede wszystkim świetnie się bawili.

Zajęcia prowadziła p. Magdalena Kaczmarek.

Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o ukończeniu kursu, zawierające program kursu oraz nabyte kompetencje.

Były to ostatnie zajęcia szkoleniowe dla uczniów  w ramach realizacji  w szkole projektu  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej –  edycja 2” .

W okresie od października 2021 r. do maja 2023 r. uczniowie  klas hotelarskich i turystycznych wzięli udział w  kursach:

– „Prawo jazdy kat. B” – 1 grupa

– „Wychowawca wypoczynku”  – 2 grupy

– „Animator czasu wolnego, gry i zabawy” – 2 grupy

– „Animator czasu wolnego, usługi rekreacyjno-sportowe”  – 2 grupy

– „Język angielski zawodowy w branży turystyczno-gastronomicznej” – 2 grupy godzin

Głównym celem  trwającego nadal projektu jest poprawa jakości kształcenia w poszczególnych branżach poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.  W ramach Centrum Kompetencji Zawodowych realizowane są : kursy dla uczniów, stypendia dla uczniów zdolnych, doradztwo zawodowe i wakacyjne staże uczniowskie u pracodawców.