Lekcje o Koperniku w ramach Programu Szkoła Przyjaciół Kopernika

W ramach Tygodnia Kopernikańskiego, który obchodziliśmy w ubiegłym tygodniu odbył się cykl lekcji poświęconych Mikołajowi Kopernikowi. Zajęcia prowadził p. Marcin Maciuk oraz uczniowie, którzy przedstawiali prezentacje i referaty o wybitnym astronomie. W trakcie zajęć uczniowie mogli zapoznać się z biografią i dokonaniami Mikołaja uczonego oraz ciekawostkami na jego temat a także jego związkami z Krakowem, wypełniali również karty pracy. Przeprowadzone lekcje były element Programu Szkoła Przyjaciół Kopernika, w którym uczestniczy nasza szkoła.