My spod znaku Kopernika – konferencja przygotowawcza do jubileuszu

Miło nam poinformować, że projekt “My spod znaku Kopernika – konferencja przygotowawcza do jubileuszu” uzyskał dotację w ramach programu wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak

Głównym celem projektu jest zorganizowanie konferencji „My spod znaku Kopernika” (25. 04. 2022 r.) podczas której uczniowie wygłoszą referaty na temat życia, działalności i dokonań Mikołaja Kopernika, jego związków z Krakowem. Poza tym w trakcie konferencji na panelu dyskusyjnym każda z klas 1-3 za pośrednictwem swojego przedstawiciela przedstawi pomysły na organizację jubileuszu, które zostaną zebrane w Księgę pomysłów jubileuszowych. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa prac plastycznych inspirowanych Mikołajem Kopernikiem, które będą brały udział w konkursie na najciekawszy wizerunek patrona.

Dlatego zwracamy się do Uczniów klas 1-3 z prośbą o:

  • zgłaszanie się do wygłoszenia referatu na konferencji (do 17 IV)
  • zgłaszanie prac na konkurs plastyczny (do 18 IV)
  • przygotowanie przez klasy 1-3 pomysłów na obchody jubileuszowe i wytypowanie jednego reprezentanta na konferencję w celu przedstawienia pomysłów (do 17 IV)

Wszystkie zgłoszenia oraz zapytania proszę kierować albo za pośrednictwem librusa, albo za pośrednictwem poczty e-mail (maciuk.marcin@wp.pl) do p. Marcina Maciuka opiekuna SU.

Samorząd Uczniowski