Nasi nauczyciele we Włoszech podczas job shadowing

Kolejna grupa nauczycieli rozpoczęła job shadowing czyli obserwacje pracy zagranicznej szkoły. Tym razem jest to szkoła włoska, liceum ogólnokształcące i szkoła zawodowa w Bosie, na Sardynii. Pani dyrektor, A. Gawinek-Pisarczyk, p. Iwona Cienkosz, p. Alina Sokołowska i p. Małgorzata Florczyk biorą udział w lekcjach języka angielskiego, włoskiego i przyglądają się zajęciom na przedmiotach zawodowych – gastronomia, obsługa gościa w restauracji i w barze.

„Job shadowing – obserwacja, dyskusja, zmiana czyli europejska wymiana doświadczeń” to projekt skierowany do nauczycieli ZSE Nr 1. Uczestnicy projektu podnoszą umiejętności językowe na krajowych i zagranicznych kursach j. angielskiego, niemieckiego i włoskiego oraz ulepszają swoje metody pracy dzięki wykorzystaniu technik zaobserwowanych podczas wyjazdów. Więcej na temat tego projektu, jak i innych realizowanych przez naszą szkołę można przeczytać w zakładce Projekty unijne