Nasi Uczniowie na Cmentarzu Rakowickim

W przeddzień Uroczystości Wszystkich Świętych uczniowie naszej Szkoły pod opieką p. Mateusza Więcka odwiedzili Cmentarz Rakowicki. Wizyta na najbardziej znanej krakowskiej nekropolii składała się z dwóch części. Na początku uczniowie spotkali się z drem Tadeuszem Filarem – historykiem z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i opiekunem Muzeum UEK. Pan Doktor wygłosił krótki wykład mający na celu przybliżenie zależności pomiędzy naszą Szkołą a uczelnią, na której pracuje. Następnie odwiedzono groby pierwszych wykładowców oraz tych, bez których nasza Szkoła dzisiaj nie mogłaby istnieć. Zapalając świece i odmawiając modlitwę uczczono pamięć o tych, którzy już odeszli.

Po odwiedzeniu grobów przyszedł czas na prace Szkolnego Koła Wolontariatu. Uczniowie uprzątnęli blisko trzydzieści opuszczonych i zaniedbanych nagrobków z liści, chwastów, potłuczonego szkła i starych kwiatów. Uczniowie naszej Szkoły wzięli również udział w akcji “Przypomnij sobie przodków. Wypominki 2023”. Blisko 300 uczniów (nie tylko tych uczęszczających na zajęcia z religii) napisało na specjalnych kartkach imiona i nazwiska swoich bliskich zmarłych. Pisali nie tylko nazwiska najbliższych, wykonywali telefony do rodziców i dziadków, z prośbą o podanie danych dalszych krewnych. Ich postawa zdumiewa. Łącznie zapisano ponad dwa tysiące osób. Ich nazwiska będą wyczytywane przez cały dzień w Bazylice Trójcy Świętej Ojców Dominikanów w Krakowie.