Nasi uczniowie stypendystami Prezesa Rady Ministrów

Uczniowie naszej szkoły: Wiktoria Burda (kl. 4B1) i Jakub Jędras (kl 3B) otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium przyznawane jest osobom, które w roku szkolnym 2021/2022 uzyskały promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Serdecznie gratulujemy!