Nasi Uczniowie w Pradze

W marcu Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ostatniej z trzech wymian młodzieżowych w ramach projektu “Austo-Węgry wspólne korzenie i wzajemne powiązania”. W czasie pobytu uczestnicy zobaczyli zamek w Pradze, katedrę i słynną Złotą Uliczkę. Zwiedzili również zamek arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Konopište oraz uczestniczyli w zajęciach w szkole tworząc mapę projektu oraz prezentacje na Targi Firm Fikcyjnych.