Nasz Samorząd na Krakowskim Dniu Samorządności

Wczoraj przedstawiciele naszego Samorządu Uczniowskiego: Maksymilian Klita (przewodniczący), Julia Bossowska (wiceprzewodnicząca) i Julia Lazar (sekretarz) wraz z opiekunem SU p. Marcinem Maciukiem wzięli udział w IV KRAKOWSKIM DNIU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Motywem przewodnim spotkania było hasło: „Orientuj się na samorząd”.

Wydarzenie odbyło się na terenie WKS Wawel a podczas imprezy uczniowie i nauczyciele wzięli udział w warsztatach facylitacyjnych, dzięki którym mieli okazję porozmawiać o swoich doświadczeniach w pracy na rzecz społeczności uczniowskiej i podzielić się umiejętnością realizacji zadań, jakie stają przed samorządami.

 Uczestnicy wzięli również udział w zabawie terenowej opartej o reguły Biegów na Orientację.