Nietypowa lekcja geografii

Wczoraj w ramach lekcji geografii uczniowie klasy 4d1 pod opieką nauczycielki p. Agaty Janiszewskiej udali się do barokowego Kościoła św. Piotra i Pawła na czwartkowy pokaz wahadła Foucaulta. Uruchomienie najdłuższego w Polsce (46,5 m) wahadła Foucaulta, połączone jest z prelekcją. Celem organizowanych pokazów jest upamiętnienie zbliżającej się, 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernik, która przypada 19 II w przyszłym roku. Prezentacje prowadzi wieloletni pracownik Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego – Dr Adam Michalec. Wprawione w ruch wahadło Foucaulta pozwala na wykonanie doświadczenia dowodzącego ruchu wirowego Ziemi. Choć przyrząd służy do ilustrowania ruchu obrotowego Ziemi, w sposób pośredni dowodzi również, że nie może być ona płaska.