Nowy adres e-mail szkoły

Informujemy, że od 14 lutego 2022 r. następuje zmiana adresu e-mail szkoły. Nowy adres to:

zsek1@mjo.krakow.pl