Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”

Zachęcamy do udziału w: Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”. Olimpiada organizowana jest z przedmiotów:
matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geografia z elementami geologii.
Skierowana jest do uczniów szkół średnich. Każdy uczestnik może wziąć udział w Olimpiadzie z dowolnej liczby przedmiotów.

Olimpiada pozwoli uczniom podczas przygotowań do zawodów pogłębić wiedzę, lepiej przygotować się do egzaminu maturalnego oraz studiów, sprawdzić opanowanie materiału.

Laureatom Olimpiady oferujemy: zwolnienie z postępowania kwalifikacyjnego na wybrane kierunki studiów w AGH i zapewniamy maksymalną wartość wskaźnika rekrutacyjnego.

Rejestracja elektroniczna trwa do 19 października 2022 r. do godz. 21.00.

Zasady uczestnictwa w Olimpiadzie oraz szczegółowe informacje, znajdują się na stronie: www.diament.agh.edu.pl