Ogólnopolski Tydzień Kariery w naszej szkole

Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 w Krakowie we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie zaprosiło klasy maturalne do udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery w Małopolsce (OTK), który odbywał się w dniach 17-23 października 2022 r. pod hasłem: “Złap za stery do swojej kariery.”

Ogólnopolski Tydzień Kariery to wydarzenie zainicjowane przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP, które co roku w Małopolsce koordynuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Zaprosiliśmy klasy maturalne do wysłuchania dwóch prelekcji skierowanych oddzielnie do zawodów: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik organizacji turystyki oraz technik hotelarstwa w kolejne następujące po sobie dni zaczynając od poniedziałku 17 października. Prelekcje składały się z dwóch paneli dyskusyjnych: przyszłość w zawodzie oraz pośrednictwo pracy w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nad częścią merytoryczną konferencji czuwały panie Agnieszka Rydz dla zawodu technik hotelarstwa, Marta Gawlas dla zawodu technik organizacji turystyki, doradca zawodowy Marta Jurowicz dla zawodów technik ekonomista oraz technik rachunkowości, doradca zawodowy Monika Sokół w ramach unijnej mobilności zawodowej.