Panel dyskusyjny “Bieżące wyzwania i problemy młodzieży”

Nasi uczniowie: Tomasz Rak przedstawiciel SU naszej szkoły w Młodzieżowej Radzie Krakowa oraz Maksymilian Klita – przewodniczący sekcji projektowej SU w zeszły piątek uczestniczyli w panelu dyskusyjnym zatytułowanym “Bieżące wyzwania i problemy młodzieży” organizowany przez Młodzieżową Radę Krakowa w Urzędzie Miasta Krakowa.

Zgromadzonych gości przywitał Michał Drewnicki – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Podczas panelu dyskutowano w dwóch blokach tematycznych: uzależnienia i zdrowie psychiczne (paneliści: Agnieszka Maruszczak – psycholog, Monika Borkowska – Żebrowska – kierownik działu profilaktyki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie) oraz prawa ucznia i edukacja (paneliści: Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty, Mateusz Morawa – członek Stowarzyszenia Umarłych Statutów, Patryk Golba-Zawadzki – przewodniczący Zespołu Stałego ds. Młodzieżowych Rad Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych).

Dyskusja odbyła się na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej przez Młodzieżową Radę Krakowa wśród uczniów krakowskich szkół średnich, a uczestnicy panelu mieli możliwość zadawania pytań panelistom w interesujących ich kwestiach. Panel służył rozmowie na temat wyzwań i problemów stojących przed młodzieżą oraz znalezieniu sposobów na radzenie sobie z nimi.

Panel objęty był Honorowym Patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Rafała Komarewicza. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Małopolski Portal Informacyjny Głos24. W Panelu wzięło udział około 60 osób. Zdjęcia: Szymon Korta.