“Pierwsza firma, krok po kroku”

We wtorek klasy 4C i 4D uczestniczyły w szkoleniu pt. “Pierwsza firma, krok po kroku” organizowanym przez Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczniów, tak by mogli łatwiej obrać kierunek i postawić pierwsze kroki w budowaniu swojej własnej firmy. Na szkoleniu młodzież dowiedziała się m.in. o formach prowadzenia firmy,  kosztach prowadzenia działalności oraz czy trzeba rejestrować działalność gospodarczą. Działanie wpisuje się w Kampanię promującą postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży, realizowaną w ramach Programu Młody Kraków 2.0.

Szkolenie prowadził przedstawiciel Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji p. Bartosz Dasios.