Podsumowanie IV edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

23 kwietnia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Maksymilian Klita (przewodniczący SU), Szymon Prochal (sekretarz SU) oraz p. Marcin Maciuk (opiekun SU) uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym tegoroczną IV edycję Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. W spotkaniu wzięli udział młodzi ludzie, uczniowie zaangażowani w przedsięwzięcie oraz nauczycielki i nauczyciele koordynujący procesy w poszczególnych szkołach. Na spotkaniu obecny był również zastępca prezydenta Miasta Krakowa p. Andrzeja Kulig.