Podsumowanie projektu w ramach programu SUWAK

W zeszły piątek Samorząd Uczniowski podsumował realizację projektu “Z Kobietami o Kobietach dla Kobiet, czyli Tydzień Kobiet w Ekonomiku”, który realizował w ramach programu wsparcia Samorządów Uczniowskich (#Su-w-ak) finansowanego ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Operatorem programu jest Fundacja Oświatowa im. ks. St. Konarskiego.

Na spotkaniu, na którym obecna była p. Dyrektor Anna Gawinek-Pisarczyk przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Maksymilian Klita przedstawił prezentację na temat podejmowanych działań:

 • kampanii społecznej dotyczącej praw Kobiet, którą przygotowała sekcja praw ucznia na czele z Magdaleną Gądek we współpracy z Rzecznikiem Praw Ucznia – p. Agnieszką Rydz (w ramach kampanii przedstawiciele sekcji spotykali się z klasami oraz umieszczono na szkolnym kanale YouTube prezentację na ten temat)
 • cyklu wywiadów z Kobietami w naszej szkole – nauczycielkami i uczennicami (p. Lilą Habrat, p. Aliną Sokołowską, działaczkami SU: Julką Bossowską, Angeliką Pieron i Marianną Torą oraz Julką Czepiel i Weroniką Faryną). Wywiady przygotowała sekcja medialna SU
 • akcji rozdawania słodkości Kobietom w naszej szkole 8 marca (akcję realizowała sekcja organizacyjna we współpracy z opiekunem SU p. Małgorzatą Rachwalik)
 • akcji informacyjnej na temat projektu, Dnia Kobiet i w ogóle Kobiet, którą realizował p. Marcin Maciuk – opiekun SU na stronie internetowej szkoły, szkolnym FB oraz infoerkanie
 • konkursie “Życzenia na Dzień Kobiet”
 • zakupieniu różowych skrzyneczek
 • zorganizowaniu “Kącika dobrych myśli” – w ramach projektu zakupiono fotele i stolik do gabinetu Pań psycholożek
 • warsztatach psychologicznych uwzględniających relacje kobiety-mężczyźni prowadzonych przez Panie psycholożki p. Justynę Machulak i Dianę Otrębowską
 • warsztatach z savoir vivre prowadzonych przez p. Agnieszkę Rydz.

  W trakcie spotkania głos zabrała p. Dyrektor Anna Gawinek -Pisarczyk, która w swym przemówieniu doceniła inicjatywę Samorządu a następnie rozdała nagrody konkursowe. Po spotkaniu odbyły się wspomniane wyżej warsztaty.