Podziękowanie za udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym

Nasza szkoła otrzymała podziękowania od p. Dariusza Michalaka – prezesa Zarządu firmy Artim, która organizuje Targi Bożonarodzeniowe oraz p. Anny Korfel-Jasińskiej – zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Spotu i Turystyki za wystąpienie podczas tegorocznego Jarmarku.

Gratulujemy wszystkim Uczniom i Nauczycielom za zaangażowanie w całe przedsięwzięcie, którego główną koordynatorką była p. Agata Janiszewska.