Porozmawiajmy o Samorządzie Uczniowskim

Wczoraj przedstawiciele naszego Samorządu: Julia Lazar – przewodnicząca sekcji finansowej SU; Tomasz Rak – przedstawiciel naszego SU w Młodzieżowej Radzie Krakowa oraz Maksymilian Klita – przewodniczący sekcji projektowej uczestniczyli w spotkaniu Młodzieżowej Rady Krakowa z przedstawicielami Samorządów Uczniowskich krakowskich szkół średnich pt.: “Porozmawiajmy o Samorządzie Uczniowskim”, które odbyło się w Urzędzie Miasta Krakowa. Podczas spotkania:

  • zaprezentowano wyniki ankiety przeprowadzonej przez Młodzieżową Radę Krakowa wśród uczniów krakowskich szkół średnich w zakresie dotyczącym działalności Samorządów Uczniowskich,
  • przedstawiciel Referatu ds. Młodzieży przedstawił projekty realizowane w ramach programu Młody Kraków 2.0
  • odbyła się praca w grupach na następujące tematy: Jak zwiększyć współpracę SU z Młodzieżową Radą Krakowa?; Jak powinna wyglądać organizacja pracy SU?; Jaki model zarządzania SU jest najefektywniejszy?; Jak usprawnić komunikacje na lini SU – uczniowie?; Jak zaangażować uczniów w podejmowanie decyzji i aktywizować ich do działań SU?; Czym jest regulamin SU i co powinien zawierać?

Spotkanie posłużyło rozmowie na temat wyzwań i problemów jakie stoją przed Samorządami Uczniowski, znalezieniu sposobów na radzenie sobie z nimi, zwiększeniu współpracy Młodzieżowej Rady Krakowa z Samorządami Uczniowskimi oraz integracji środowiska młodych samorządowców. Spotkanie odbyło się pod Honorowym Patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Rafała Komarewicza.