Przedstawiciele Samorządu na wydarzeniu “Spotkajmy się”

W zeszłym tygodniu przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły: Maksymilian Klita – przewodniczący, Julia Bossowska – wiceprzewodnicząca oraz Magdalena Gądek – przewodnicząca sekcji praw ucznia uczestniczyli w wydarzeniu pt. “Spotkajmy się” organizowanym przez Młodzieżową Radę Krakowa, Stowarzyszenie “Jagiellonica” oraz Youth Committee LCCI.

Celem wydarzenia była integracja oraz sieciowanie organizacji pozarządowych, które działają na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w Krakowie by wspólnymi siłami  budować otwarte i inkluzywne społeczeństwo. Uczestnikami wydarzenia były organizacje pozarządowe oraz krakowskie samorządy uczniowskie, młodzieżowi radni, samorządy studenckie oraz lokalne aktywistki i aktywiści,  którzy na co dzień podejmują tematy wielokulturowości oraz przeciwdziałają dyskryminacji na podłożu narodowościowym czy etnicznym.