Przedstawicielki SU na panelu dyskusyjnym “Oczekiwania a rzeczywistość w polskiej edukacji”

Wczoraj przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego: Julia Bossowska (wiceprzewodnicząca) i Julia Lazar (sekretarz) brały udział w organizowanym przez Młodzieżową Radę Krakowa panelu dyskusyjnym pt. „Oczekiwania, a rzeczywistość polskiej edukacji”, który był poświęcony rozmowie na temat edukacji w XXI wieku.

Panel dyskusyjny odbył się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Składał się z dwóch części. W pierwszej odbyła się rozmowa moderatora z panelistami, natomiast po przerwie był czas przeznaczony na zadawanie pytań panelistom przez obecnych przedstawicieli szkół.

Panel służył rozmowie na temat wyzwań i problemów jakie stoją przed młodym pokoleniem oraz znalezieniu sposobów ich rozwiązania. Panelistami był między innymi przedstawiciel Kuratorium Oświaty, przedstawiciel Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa, posłanka na sejm RP oraz przedstawicielka organizacji pozarządowych.