“Rajd po fach” w naszej szkole

W czwartek 23 II gościliśmy w naszej szkole w ramach projektu „Rajd po fach” uczniów szkół podstawowych. “Rajd po fach” to projekt skierowany do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, którego celem jest wsparcie w wyborze szkoły ponadpodstawowej.  Uczniowie mają możliwość poznania swoich rówieśników, nawiązania nowych relacji oraz wspólnego rozwijania zainteresowań związanych ze zdobywaniem nowych umiejętności kształtujących wyobraźnię oraz rozwijających kreatywność. Młodzi krakowianie w praktyce poznają różne zawody w kierunkach jakich kształcą krakowskie szkoły. Warsztaty prowadzą starsi koledzy- uczniowie z szesnastu krakowskich szkół techniczno – branżowych.

W naszej szkole odbyły się warsztaty pt.” Animacja czasu wolnego w hotelarstwie i turystyce” oraz  obsługa programów „ Rachmistrz” i „Subiekt”. Zajęcia prowadziły Panie Agnieszka Rydz, Magdalena Kaczmarek i Mariola Szumilas wraz z naszymi uczniami. Warsztatom towarzyszyło zwiedzanie szkoły. Nasi goście byli pod ogromnym wrażeniem tego co widzieli i w czym brali udział. Wychodząc rozmawiali o swoich planach na przyszłość.

Szkolnym koordynatorem projektu jest Pani Agata Janiszewska.