Relacja z Dnia Otwartego

W sobotę 23. 04. w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty. Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 odwiedziła liczna grupa uczniów z różnych szkół podstawowych. Nasi Goście mogli:

  • zapoznać się z zawodami nauczanymi w naszej szkole
  • obejrzeć prezentację multimedialną z realizowanych przez nas projektów unijnych
  • zobaczyć imponującą wystawą pucharów sportowych
  • zapoznać się z kronikami szkolnymi
  • uczestniczyć w warsztatach z obsługi programów finansowo-księgowych
  • zwiedzić naszą szkołę i zapoznać się z jej infrastrukturą i topografią
  • porozmawiać z nauczycielami i uczniami