Samorząd Uczniowski na Konferencji “Polska szkoła XXI wieku”

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Maksymilian Klita (przewodniczący), Julia Lazar (sekretarz) oraz Angelika Pieron (przewodnicząca sekcji organizacyjnej) wraz z opiekunem SU p. Marcinem Maciukiem wzięli udział w konferencji konsultacyjnej “Polska szkoła XXI wieku” organizowanej przez Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej. Gościem honorowym konferencji byłą Małopolska Kurator Oświaty p. Barbara Nowak.

W trakcie konferencji, która odbyła się w Centrum Edukacyjnym “Radosna Nowina 2000” w Piekarach uczniowie dyskutowali na tematy związane z edukacją, a w szczególności o systemie oceniania, skróceniu czasu lekcji oraz konieczności udoskonalania podręczników, zjawisku hejtu w Internecie oraz zdrowiu psychicznym uczniów.