Samorządowy Hackhathon

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Maksymilian Klita, Julia Bossowska i Angelika Pieron pod opieką p. dr. Marcina Maciuka wzięli udziału w samorządowym Hackhathonie, który odbył się 24 kwietnia w Pałacu Potockich a został zorganizowany przez Urząd Miasta Krakowa.

Podczas tego wydarzenia poszukiwano modelowych rozwiązań do pracy z samorządem uczniowskim. Odbyły się trzy równoległe wykłady/ warsztaty z zakresu:

– motywowanie uczniów do uczestnictwa,

– skuteczna komunikacja SU z otoczeniem w mediach społecznościowych,

– kompetencje SU i prawa ucznia.

Całe spotkanie było bardzo interesujące i owocne.