Spotkanie redakcji “Ekonowinki”

Dzisiaj odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie redakcji naszego szkolnego czasopisma “Ekonowinka”. Pojawiło się wiele ciekawych pomysłów na rozwój naszej gazety a nowy numer zapowiada się naprawdę imponująco i interesująco. Redaktorem “Ekonowinki” na rok szkolny 2022/2023 została Marianna Tora z klasy 3A. Opiekę nad czasopismem sprawować będzie p. Marcin Maciuk we współpracy z pp. Haliną Legutko, Izabelą Czarkowską i Agnieszką Rydz.

Przypominamy, że archiwalne numery “Ekonowinki” można znaleźć na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce “Z życia szkoły“.