Staże w branży administracyjno-usługowej i turystyczno-gastronomicznej

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie przeprowadza nabór na staże w branży administracyjno-usługowej w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości oraz branży turystyczno-gastronomicznej w zawodach technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki. Staże te realizowane są w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków- edycja 2.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru przesłano uczniom klas 3a1, 3a2, 3b1 oraz 3c1, 3c2, 3d1, 3c przez dziennik Librus.
Pierwsze spotkanie organizacyjne zakwalifikowanych uczniów zaplanowano na 10 maja 2022 r.


Anna Kałwa
Kierownik Szkolenia Praktycznego