Szkolenie w ramach konkursu “Działajmy razem”

W ubiegłym tygodniu w naszej szkole odbyło się szkolenie dla nauczycieli z różnych szkół na temat konkursu “Działajmy razem”, który jest częścią programu “Edukacja do późnej dorosłości”. Szkolenie prowadziła p. dr Anna Okońska-Walkowicz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. polityki senioralnej oraz p. dr Marcin Maciuk – nauczyciel historii z naszej szkoły, który w tym roku koordynował modelowy projekt pt. “Kapucyńska 2 łączy pokolenia” realizowany w naszej szkole w ramach konkursu. W szkoleniu wzięli również udział przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Maksymilian Klita – Przewodniczący SU oraz Oliwia Wielocha – redaktor naczelna szkolnego czasopisma “Ekonowinka”. Przybyłych na szkolenie nauczycieli przywitała p. Dyrektor Anna Gawinek-Pisarczyk.