Szkolne Dni Promocji Zdrowia

Szkolne Dni Promocji Zdrowia są organizowane w naszej szkole od 2016 roku. Tradycyjnie odbywają się w bibliotece szkolnej pod kierunkiem p. Urszuli Siwek-Faszyńskiej.  W tym roku zorganizowane zostały 19, 25 i 26 maja 2022 r. Zajęcia były współprzygotowywane przez studentów (pod opieką wykładowcy) pierwszego roku pielęgniarstwa CM UJ. Uczniowie mieli możliwość porozmawiania na tematy dotyczące stresu, a także narysować plakat odnoszący się do tego tematu. Wszystkie plakaty zostały wywieszone w szkole (na pierwszym piętrze na tablicy oraz w bibliotece szkolnej).

W zajęciach uczestniczyli uczniowie następujących klas: 2A, 2E, 2D, 1A, 1E, 1D, 3A1, 3B1.