Szkolne Dni Promocji Zdrowia

Od ubiegłego tygodnia w bibliotece szkolnej kolejny raz odbywały się Szkolne Dni Promocji Zdrowia, które w tym roku zostały poświęcone tematowi: Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

Zajęcia współorganizowali studenci drugiego roku pielęgniarstwa CM UJ. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania krótkiego wykładu i porozmawiania na tematy dotyczące prawidłowych nawyków żywieniowych.  Mogli także narysować plakat odnoszący się tego tematu. Powstało wiele plakatów i wszystkie zostały wywieszone na pierwszym piętrze przy sekretariacie oraz w bibliotece szkolnej.

Całość koordynowała Urszula Siwek-Faszyńska.