Szkolne Dni Promocji Zdrowia

W dniach 14 i 20 września 2023 r. w bibliotece szkolnej została zorganizowana pierwsza tura (w obecnym roku szkolnym) Szkolnych Dni Promocji Zdrowia. Były to zajęcia zorganizowane wspólnie ze studentami drugiego roku pielęgniarstwa CM UJ, w ramach  których odbywały się prelekcje i rozmowy z uczestnikami. Pierwszy dzień był poświęcony tematowi: ZDROWEGO STYLU ŻYCIA. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 1D, którzy mieli możliwość porozmawiania ze studentami na takie tematy jak:

  • Aktywność fizyczna
  • Higiena snu i wypoczynku
  • Uzależnienia i jak się ich wystrzegać
  • Dieta i zdrowe odżywianie

Kolejny Szkolny Dzień Promocji Zdrowia poświęcony został tematowi: STRES. JAK SOBIE Z NIM RADZIĆ? Zajęcia te zostały współprzygotowane przez kolejną grupę studentów pielęgniarstwa CM UJ, którzy z uczniami klasy 1B rozmawiali na takie tematy jak:

  • Definicja pojęcia stres
  • Objawy
  • Sytuacje stresujące
  • Sposoby na radzenie sobie ze stresem (konstruktywne i niekonstruktywne)

Kolejna tura Szkolnych Dni Promocji Zdrowia odbędzie się  w maju 2024 r. Koordynatorem przedsięwzięcia jest p. Urszula Siwek – Faszyńska.