Szkolny Budżet Obywatelski – głosowanie

W dniu jutrzejszym odbędzie się głosowanie na projekty zgłoszone w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego będą przychodzić w trakcie zajęć lekcyjnych do klas i przeprowadzać głosowanie.

Przypominamy, że zgłoszono następujące projekty:

Nr 1 – INFO EKRAN (Celem projektu jest zamontowanie przy wejściu do szkoły ekranu, na którym
wyświetlane będą bieżące informacje dla uczniów )

Nr 2 – Nagłośnienie sali gimnastycznej (Celem projektu jest zakupienie głośników wraz z dwoma mikrofonami, które
posłużyłyby jako pomoc podczas uroczystości szkolnych)

Nr 4 – Sprawdzammm…czas (Projekt zakłada umieszczenie 8 zegarów na szkolnych korytarzach)

Nr 5 – Zieleń w szkole (Projekt zakłada umieszczenie na szkolnych korytarzach regałów z roślinami)

W trakcie głosowania Uczeń może wybrać trzy projekty i ocenić je w skali 1-3. 3 punkty przyznaje według niego najlepszemu.

Na karcie do głosowania trzeba będzie wpisać nr projektu i złożyć podpis.

Samorząd Uczniowski