Szkolny Budżet Obywatelski – przyjęte projekty

Zespół ds. Szkolnego Budżetu Obywatelskiego w składzie: Dyrektor ZSE nr 1 – Anna Gawinek-Pisarczyk, opiekun Samorządu Uczniowskiego – Marcin Maciuk oraz przewodniczący SU – Marcin Wątko po przeanalizowaniu pod względem formalnym i merytorycznym zgłoszonych wniosków zakwalifikował do następnego etapu Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 4 uczniowskie projekty. Od tej pory autorzy przyjętych projektów mogą je promować wśród uczniów. W dniach 19-24 maja odbędzie się głosowanie.