Szkolny Budżet Obywatelski – zachęcamy do składania projektów

  • zachęcamy do składania projektów w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego
  • projekty można składać do 24 II do p. Marcina Maciuka
  • maksymalny koszt jednego projektu to 3000 zł.
  • projekt może zgłosić uczeń, bądź grupa uczniów
  • do wniosku musi być dołączona lista z podpisami co najmniej 10 uczniów popierających inicjatywę
  • ´zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej Regulaminem i Harmonogramem Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz formularzami