Targi Edukacyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17 w Krakowie.

Dnia 22. 03. 2023 r. przedstawiciele naszej szkoły (uczniowie klas 4b i 4d1) udali się pod opieką Pani Magdaleny Kaczmarek na Targi Edukacyjne do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 w Krakowie.

Na spotkaniach z uczniami w sali gimnastycznej i podczas prelekcji w salach lekcyjnych przedstawili ofertę edukacyjną czterech zawodów nauczanych w szkole. Oferta była skierowana do klas ósmych i siódmych. Nasi uczniowie odpowiadali na wiele pytań dotyczących perspektyw po ukończeniu Naszej Szkoły oraz specyfiki nauki w niej.