Targi Edukacyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  nr 17

22.03.2022 uczniowie reprezentowali naszą szkołę na Targach Edukacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  nr 17 z oddziałami integracyjnymi, przy ulicy Czarnogórskiej 14 w Krakowie.

Celem, targów było zaprezentowanie uczniom oferty krakowskich szkół ponadpodstawowych, a co za tym idzie, pomoc w bardziej świadomym wyborze szkoły.

W tegorocznych targach uczestniczyli uczniowie klas VIII (5 klas 88 uczniów), oraz klas VII (7 klas – 139 uczniów).Uczniowie ZSP 17 odwiedzali stanowiska na których prezentowały się szkoły ponadpodstawowe.

Nasi uczniowie poza stanowiskiem przygotowali krótkie prezentacje dotyczące zawodów oraz podzielili się z młodszymi kolegami i koleżankami swoim doświadczeniem nauki zawodu -podczas  20-minutowych spotkań w klasach.

Naszym uczniom towarzyszyły Panie Agnieszka Rydz i Agata Janiszewska.