Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 w Krakowie – “Złotą Szkołą 2022”

Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 w Krakowie
jest wśród 500 techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Głównym Techników PERSPEKTYWY 2022
i przysługuje mu tytuł  “Złotej Szkoły 2022”

Tytuł ten otrzymuje technikum, które w rankingu zajęło miejsce od 1 – 100.

Ranking Główny Techników


MY ZAJĘLIŚMY  7 MIEJSCE W MAŁOPOLSCE !!!

4  MIEJSCE W KRAKOWIE!!!