Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 w Krakowie “Złotą Szkołą 2023”

Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 w Krakowie
jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce

sklasyfikowanych w Rankingu Głównym Techników PERSPEKTYWY 2023
i przysługuje mu tytuł  “Złotej Szkoły 2023”

Ranking Główny Techników


ZAJĘLIŚMY  10 MIEJSCE W MAŁOPOLSCE !!!

5  MIEJSCE W KRAKOWIE!!!