V Krakowski Dzień Samorządu Uczniowskiego

We wtorek 24. 10. 2023 r. przedstawiciele naszego Samorządu Uczniowskiego: Maksymilian Klita (przewodniczący), Julia Lazar (wiceprzewodnicząca) i Szymon Prochal (sekretarz) wraz z opiekunem SU p. Marcinem Maciukiem wzięli udział w V KRAKOWSKIM DNIU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

Wydarzenie odbyło się w Młodzieżowym Domie Kultury „DOM HARCERZA”a podczas imprezy uczniowie i nauczyciele wzięli udział w warsztatach facylitacyjnych, dzięki którym mieli okazję porozmawiać o swoich doświadczeniach w pracy na rzecz społeczności uczniowskiej i podzielić się umiejętnością realizacji zadań, jakie stają przed samorządami.

 Uczestnicy wzięli również udział w zabawie terenowej opartej o reguły Biegów na Orientację.