Wybory na przewodniczącego SU

Drodzy Uczniowie,

ogłaszamy, iż od dnia dzisiejszego tj. 05. 09. 2022 r. do 12. 09. 2022 r. (poniedziałek) do godziny 12.00 można zgłaszać kandydatów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Technikum Ekonomiczno-Hotelarskiego nr 4 w Krakowie.

Kandydować mogą uczniowie klas 2-4. Nie mogą kandydować uczniowie klas pierwszych i czwartych po gimnazjum.

Kandydat musi przedstawić opiekunowi Samorządu Uczniowskiemu p. Marcinowi Maciukowi pisemną opinię wychowawcy oraz listę poparcia podpisaną przez 50 uczniów.

Następnie 12. 09. 2022 r. zostanie ogłoszona lista kandydatów.

W dniach 12. 09- 26. 09 2022 r. trwać będzie kampania wyborcza.

Wybory, w których prawo głosu będą mieli wszyscy uczniowie szkoły odbędą się 28. 09 2022 r.

Przewodniczący SU Marcin Wątko
Opiekunowie SU Małgorzata Rachwalik i Marcin Maciuk