XXIX edycja Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Zapraszamy do udziału w XXIX edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:
rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;

prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;

inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Konkurs składa się z kilku etapów – szkolnego, rejonowego, okręgowego i centralnego, czyli finału. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy muszą rozwiązać test dotyczący prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, ekologii oraz promocji zdrowego stylu życia, historii Stowarzyszenia. Najlepsi uczestnicy etapu szkolnego, w dalszych etapach dodatkowo muszą zaprezentować swoje umiejętności, przeprowadzając akcję prozdrowotne w swoich środowiskach lokalnych.

Harmonogram etapów aktualnej edycji:

a) Etap szkolny – 13-14 stycznia 2022r.

b) Etap rejonowy – 3 marca 2022 r.

c) Etap okręgowy – 22 kwietnia 2022r.

d) Etap centralny (finał) – 27-29 maja 2022 r.

Chętne osoby do wzięcia udziału w etapie szkolnym proszę o zgłoszenie poprzez wysłanie wiadomość w Librusie do Pani Joanny Gos do dnia 10.01.2022r.