Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie i konkursie

Urząd Miasta Krakowa, we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia, przeprowadza badanie ankietowe wśród dzieci i młodzieży realizowane w ramach „Diagnozy sytuacji dzieci w mieście Krakowie”, przygotowywanej zgodnie z wytycznymi Programu UNICEF pn.:„Miasto Przyjazne Dzieciom”. Projekt ten jest finansowany ze środków Miasta Krakowa.

Celem badania jest poznanie opinii dzieci i młodzieży na temat warunków i jakości życia w Krakowie oraz propozycji zmian i działań, które warto byłoby podjąć, aby miasto stało się bardziej przyjazne.

Anonimowa ankieta skierowana do osób w wieku 10-18 lat, które mieszkają i uczą się w Krakowie, jest dostępna do 21 lutego 2022 roku pod adresem:  https://mlodziwkrakowie.webankieta.pl/

Po wypełnieniu ankiety uczniowie będą mogli wziąć udział w konkursie na hasło oraz #hasztag dla kampanii informacyjnej dotyczącej praw dziecka. Na zwycięzców i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody (I miejsce – laptop, II miejsce – hulajnoga elektryczna, III miejsce – smartfon, wyróżnienia: 5 zestawów słuchawek bezprzewodowych oraz 5 powerbanków).

Po zakończeniu ankiety wyświetli się ekran z linkiem do interaktywnego formularza konkursowego, dzięki któremu będzie można zrealizować zadanie konkursowe (niektóre informacje, które będą niezbędne do podania, aby wziąć udziału w konkursie, będą wymagały wypełnienia przez rodzica/opiekuna prawnego).