Zajęcia dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 21

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Maksymilian Klita – przewodniczący sekcji projektowej SU oraz Adrian Matykiewicz (2B) prowadzili zajęcia dla uczniów klasy 1 oraz 8 Szkoły Podstawowej nr 21 im. Władysława Jagiełły w Krakowie. Podczas prezentacji uczestnicy mieli okazję:

  • zapoznać się z zadaniami Narodowego Banku Polskiego
  • dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat pieniądza
  • poznać podstawowe pojęcia ekonomiczne
  • poszerzyć wiedzę w zakresie działalności banków oraz usług finansowych
  • zapoznać się z przyczynami i skutkami inflacji
  • szczegółowo dowiedzieć się wszystkiego o podatkach
  • sprawdzić swoją wiedzę rywalizując w quizie