Zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej na UJ

W ramach udziału w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna 27 kwietnia 2023 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach z geografii pt. “Ziemska mozaika – płyty tektoniczne małe, średnie i całkiem duże. W okowach naprężeń – jak odkształcają się skały”. Wykłady odbyły się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej.