Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

smart

W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022.

W uroczystości wzięła udział Pani Dyrektor Anna Gawinek-Pisarczyk, Pani Wicedyrektor Anna Kałwa, Pan Wicedyrektor Wojciech Polański, Pan Grzegorz Socha – Przewodniczący Rady Rodziców, Wychowawcy klas 1-3, Marcin Wątko – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie klas 1-3.
W pierwszej części Pani Dyrektor wręczyła uczniom świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy, medale i nagrody za wyniki w nauce oraz działalność charytatywną, samorządową i sportową.

Nagrody ufundowała Rada Rodziców.

Następnie uczniowie udali się na spotkania z Wychowawcami i rozdanie świadectw w salach.

Uroczystość przygotowała opiekun Samorządu Uczniowskiego p. Małgorzata Rachwalik.