Zapraszamy na kurs “Wychowawca kolonijny”

Zapraszamy do udziału w kursie “Wychowawca kolonijny” pełnoletnich uczniów klas technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.

Kurs obejmuje 36 godzin lekcyjnych i będzie realizowany w soboty według harmonogramu:

  • 30 września 2022 16.00-19.00
  • 1 października 2022 9.00 – 16.00
  • 8 października 2022 9.00 – 16.00
  • 15 października 2022 9.00 – 16.00
  • 22 października 2022 9.00 – 16.00

Kurs jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie dające prawo wykonywania zawodu, jako wychowawca-opiekun na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP.

UWAGA! W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych o pierwszeństwie przyjęcia decydują kryteria regulaminu projektu, który dostępny jest na stronie szkoły w zakładce “Projekty UE”

W formularzu zgłoszeniowym (do pobrania u pedagoga szkolnego, w sekretariacie szkoły oraz na stronie szkoły w zakładce “Projekty UE”) należy wpisać średnią ocen z przedmiotów zawodowych w tym z praktyk zawodowych, – wyliczoną z ocen klasyfikacji rocznej 2021/2022 oraz frekwencję za ten sam okres.

Termin składania zgłoszeń: 22 września 2022 w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego (pok. 29a trzecie piętro)

Kurs będzie prowadzony przez Biuro Turystyczne Gaudeamus i realizowany w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej – edycja 2”