Zebranie inauguracyjne Rady Samorządów Klasowych

W dniu dzisiejszym w auli szkolnej odbyło się inauguracyjne zebranie Rady Samorządów Klasowych, w którym uczestniczyła Pani Dyrektor Anna Gawinek-Pisarczyk oraz Pan Andrzej Kępiński, który stale współpracuje z Samorządem.

W trakcie spotkania nowy Przewodniczący – Maksymilian Klita przedstawił plan działania na ten rok szkolny.

Dokonano również wyboru Sekretarza, którym została Julia Lazar z 3F. Wybrano również przewodniczących sekcji: Magdalena Gądek z 4B (sekcja praw ucznia), Angelika Pieron z 3 C (sekcja organizacyjna), Julia Bossowska z 4B (sekcja medialna), Maksymilian Klita z 3B (sekcja projektowa)