REKRUTACJA 2020/2021

Listy kandydatów zakwalifikowanych


Technik organizacji turystyki

Technik ekonomista

Technik rachunkowości

Technik hotelarstwa

Poprawiony (środa, 12 sierpnia 2020 07:55)

 

Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 w Krakowie
jest wśród 500 techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Głównym Techników PERSPEKTYWY 2020
i przysługuje mu tytuł  "Złotej Szkoły 2020".  Tytuł ten przysługuje technikum, które w rankingu zajęło miejsce od 1 – 100.MY ZAJĘLIŚMY 66 MIEJSCE W POLSCE!!!  10 MIEJSCE W MAŁOPOLSCE !!!   5  MIEJSCE W KRAKOWIE!!!

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że odeszła od nas

Pani mgr BOŻENA FURGAŁ, emerytowana nauczycielka ekonomicznych przedmiotów zawodowych.

Pracując w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

w latach 1978 - 2005 dała się poznać jako powszechnie lubiany pedagog,

życzliwa koleżanka, dobry człowiek.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,

Pracownicy Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1  w Krakowie

 

KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW


AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU REKRUTACJI


Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących dla młodzieży oraz klas wstępnych w liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi prowadzonych przez Miasto Kraków, będzie przeprowadzone w terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej (podstawa prawna: §  11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.). W związku z powyższym do wymienionych wyżej typów szkół nie obowiązują terminy rekrutacji ustalone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

link do strony Portalu Edukacyjnego:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196474,artykul,rekrutacja_do_szkol_ponadgimnazjalnych.html.

 

Konkurs "Mój Pierwszy Biznes" 2020

Termin składania biznesplanów trwa

od 18 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 roku.

SZCZEGÓŁY ----------- REGULAMIN