REKRUTACJA

- dla kandydatów po gimnazjum --> szczegóły TUTAJ

- dla kandydatów po szkole podstawowej --> szczegóły TUTAJ

 


W roku szkolnym 2019/2020
planujemy otwarcie klas w zawodach :


Technik ekonomista

- prowadzenie dokumentacji biurowej,

- sporządzanie biznesplanów,

- prowadzenie spraw kadrowo - płacowych przedsiębiorstwa.

wykrzyknik wykrzyknik

Technik rachunkowości - NOWOŚĆ  w roku szkolnym 2019 /2020!

- charakterystyka zawodu

- prowadzenie spraw kadrowo - płacowych,

- prowadzenia księgowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw.

Technik hotelarstwa

- kompleksowa obsługa gości oraz

- świadczenie usług dodatkowych w obiektach hotelarskich.

Technik organizacji turystyki

- organizowanie imprez turystycznych,

- obsługa  klienta biur turystycznych oraz rozliczanie usług turystycznych.


Dni Otwarte w Zespole Szkół Ekonomicznych  nr 1 w Krakowie

UWAGA! Gimnazjaliści oraz  ósmoklasiści!

16 marca oraz 27 kwietnia 2019, w godzinach 9.00-13.00, zapraszamy Was na dzień otwarty naszej szkoły.

Podczas dnia otwartego będziecie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną,  poznać zawody nauczane w naszej szkole, a także porozmawiać z nauczycielami i uczniami. Zapraszamy! 

KONKURS "MÓJ PIERWSZY BIZNES" - 2018 ROZSTRZYGNIĘTY

KONKURS "MÓJ PIERWSZY BIZNES" - wyniki!
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

OFERTA NA ROK SZKOLNY
2018/2019

NAUKA BEZPŁATNA

WIĘCEJ NA TEMAT KURSÓW...

plakat pojektu


Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 w Krakowie
jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018
i przysługuje mu tytuł
"Srebrnej Szkoły 2018".

BRAKŁO NAM 1 PUNKTU BY BYĆ ZŁOTĄ SZKOŁĄ

srebrne technikum 2018


Nazwa szkoły

Nazwa wydarzenia

Miejsce

Godzina

13 marca 2019 r.

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

Konkursy i gry ekonomiczne
(technik ekonomista, technik rachunkowości)

sale 25,29

10.00 -13.00

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

Gry logiczne i symulacyjne
(technik ekonomista, technik rachunkowości)

sala 22

10.00 -13.00

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

V Szkolne Targi Geograficzno - Turystyczne "Folklor wybranych regionów świata"
(technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej)

sala gimnastyczna

10.00 -13.00

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

Prezentacja prakyk zawodowych
(technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej)

sala 16

10.00 -13.00

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

Prezentacja zawodu: technik hotelarstwa

sala 16

10.00 -13.00

SOBOTY OTWARTE

16 marca 2019 r.

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

Prezentacja zawodów: technik ekonomista, technik rachunkowości (nowy kierunek), technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej

sala gimnastyczna

9.00-13.00

27 kwietnia 2019 r.

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

Prezentacja zawodów: technik ekonomista, technik rachunkowości (nowy kierunek), technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej

sala gimnastyczna

9.00-13.00