W obecnym projekcie wezmą udział 4 grupy uczniów technikum hotelarskiego i technikum obsługi turystycznej, z których dwie wyjadą na Maltę/Gozo (20 praktykantów) i  dwie na Cypr (26 praktykantów). Wszystkie grupy będą pod opieką  nauczycieli.
Nasze motto przewodnie to kreatywność i innowacyjność w hotelarstwie i turystyce dlatego cele projektu to:
- rozwijanie umiejętności językowych, znajomości języka obcego zawodowego,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych i jakości świadczonych przez nich usług świadczonych w recepcji, restauracji, barach, w trakcie organizowanych imprez masowych, obsłudze pokoi, w codziennych kontaktach z gośćmi hotelowymi i załogą,
- uczenie samodzielności i zaradności życiowej,
- wyciąganie prawidłowych wniosków ze swych działań, szczególnie z porażek, aby w przyszłości nie powtarzać błędów,
- nabranie pokory, "wiem, że już sobie dobrze radzę ale muszę się jeszcze wiele nauczyć",
- nawiązanie kontaktów interpersonalnych z tamtejszym środowiskiem, zawiązanie przyjaźni,
- poznanie kultury śródziemnomorskiej, jej tradycji i zwyczajów,
- pozbycie się ksenofobii i nauczenie się tolerancji.

Znalezione obrazy dla zapytania flaga cypru Znalezione obrazy dla zapytania flaga malty

Rozmowy kwalifikacyjne na Cypr - wrzesień 2017

Lista osób zakwalifikowanych na praktykę na Cyprze we wrześniu 2017

Grupa I CYPR wrzesień 2017

10 osób z klas trzecich wyjechało na staż do Hotelu Elias Beach na Cyprze w Limassol.

- rezultaty

- zdjęcia

Rozmowy kwalifikacyjne na Maltę

Grupa II i III Malta 2018

W stażu wzięło udział 20 uczniów z klas hotelarskich i turystycznych.

Zdjęcia

Rezultaty

Prezentacja

Grupa IV Cypr wrzesień 2018

W stażu w Hotelu Elias Beach w Limassol na Cyprze wzięło udział 16 uczniów klas 3 hotelarskich i turystycznych.

Zdjęcia

Zdjęcia z pracy

Artykuł

Rezultaty