Zapraszamy do wzięcia udziału w V edycji Konkursu „Mam zawód. Mam fantazję”.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Organizatorem Konkursu jest Województwo Małopolskie – Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. Konkurs organizowany jest w partnerstwie ze szkołami zawodowymi z terenu Województwa Małopolskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego.

W roku szkolnym 2017/2018 Konkurs zostanie przeprowadzony w 10 konkurencjach zawodowych:

  • I Konkurencja – Webmaster to ja! – branża elektryczno-elektroniczna/administracyjno-usługowa. Termin realizacji: 2 października 2017. Miejsce realizacji: Zespół Szkół Technicznych Im. I. Mościckiego w Tarnowie;
  • II Konkurencja – Torciki deserowe z marcepanem – branża turystyczno-gastronomiczna. Termin realizacji: 4 października 2017. Miejsce realizacji: Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie.
  • III Konkurencja – Rowerem wzdłuż Wisły – branża turystyczno-gastronomiczna/ administracyjno-usługowa. Termin realizacji: 9 października 2017. Miejsce realizacji: Zespół Szkół w Szczurowej.
  • IV Konkurencja – Biznesplan mojej firmy – branża administracyjno-usługowa. Termin realizacji: 11 października 2017. Miejsce realizacji: Technikum nr 3 im. W. Grabskiego w Nowym Sączu.
  • V Konkurencja – Mistrz dekoracji – branża budowlana. Termin realizacji: 13 października 2017. Miejsce realizacji: Zespół Szkół Nr 4 w Olkuszu.
  • VI Konkurencja – Zdrowie na talerzu – branża turystyczno-gastronomiczna. Termin realizacji: 18 października 2017. Miejsce realizacji: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie.
  • VII Konkurencja – Barman gotowy na różne napoje – branża turystyczno-gastronomiczna. Termin realizacji: 20 października 2017. Miejsce realizacji: Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2  im. Bujwida w Krakowie.
  • VIII Konkurencja – Diagnostyka elementów i układów mechatroniki samochodowej, komputerowa diagnostyka silnika spalinowego – branża mechaniczno-mechatroniczna. Termin realizacji: 24 października 2017. Miejsce realizacji: Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie.
  • IX Konkurencja – Quiz wiedzy kulinarnej – branża turystyczno-gastronomiczna. Termin realizacji: 25 października 2017. Miejsce realizacji: Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte  w Jabłonce.
  • X Konkurencja – Stylistyka subkultur – branża administracyjno-usługowa. Termin realizacji: 27 października 2017. Miejsce realizacji: Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim.

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu, który określa warunki uczestnictwa oraz rodzaje konkurencji w roku szkolnym 2017/2018.

Opis poszczególnych konkurencji, liczbę osób w drużynie, kryteria oceny, datę i miejsce ich przeprowadzenia określa Załącznik nr 1.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 25 września 2017 roku na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego,

os. Teatralne 4a  31-945 Kraków. Z dopiskiem Konkurs Mam Zawód. Mam Fantazję.


Na laureatów czekają atrakcyjne  nagrody. Wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Kształcenia Zawodowego, która odbędzie się w pod koniec 2017 roku.

W załączeniu przesyłam regulamin konkursu wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 – opis poszczególnych konkurencji

Załącznik nr 2 – karta zgłoszeniowa

Załącznik nr 3 – zgoda rodziców

Załącznik nr 4 – zgoda na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 5 – oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Wszelkie informację dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie  https://www.malopolska.pl/ksztalcenie-i-doradztwo-zawodowe/konkurs-mam-zawod-mam-fantazje